Algemene Voorwaarden van Linda Visagie & Beauty, gevestigd te Rotterdam, Marc Chagallstraat 11, 3059VM Rotterdam

 

Kamer van Koophandel nummer 64250873
BTW nummer: NL132533765B01

 

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via de Website lindavisagieenbeauty.nl en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

 

1.    Totstandkoming overeenkomsten

 

 

 

a)    Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat

 

b)    Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging van de bestelling aan de koper is verzonden. De bevestiging wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de koper is opgegeven.

 

c)    Linda Visagie & Beauty garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 

 

2.    Prijzen

 

 

 

a)    Alle prijzen op de bestelbevestiging zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief verzendkosten tenzij anders is weergegeven.

 

b)    De koper is de prijs verschuldigd die Linda Visagie & Beauty in de toegestuurde orderbevestiging (artikel 1b van deze voorwaarden) heeft medegedeeld.

 

c)    Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

d)    De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

 

3.    Levering

 

 

 

a)    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

b)    In het kader van de regels van de koop op afstand zal Linda Visagie & Beauty

 

      bestellingen tenminste binnen 5 dagen uitvoeren.

 

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer       leverbaar), of er is om andere   redenen vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 5 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

c)    Aan de leveringsplicht van Linda Visagie & Beauty zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Linda Visagie & Beauty geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

d)    Alle op de internetsite genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

4.    Betaling

 

 

 

a)    Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: Ideal, overschrijving vooraf en Paypal.

 

 

 

5.    Verzendkosten

 

a)    De deelname van de klant in de vervoerskosten binnen Nederland bedraagt € 6,95. De bestelling wordt aan de voordeur afgeleverd.

 

b)    Voor een bestelling van minimaal 50€ op www.lindavisagieenbeauty.nl door PostNL in Nederland geleverd zijn de vervoerkosten gratis.

 

c)    Bij buitenlandse bestellingen worden de vervoerskosten vooraf met de koper gecommuniceerd.

 

 

 

6.    Retourneren

 

 

 

a)    Linda Visagie & Beauty garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

b)    De garantietermijn van Linda Visagie & Beauty komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Linda Visagie & Beauty is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de goederen.

 

c)    De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Linda Visagie & Beauty) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Linda Visagie & Beauty. Deze schriftelijke melding kan uiterlijk tot 2 weken na levering gedaan worden. Daarna is een eventuele vordering van de koper op Linda Visagie & Beauty verlopen.

 

d)    Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

e)    Omdat Linda Visagie & Beauty een groot assortiment aan make-upartikelen heeft voor de huid is het uit hygiënisch oogpunt helaas niet mogelijk om gebruikte/beschadigde producten te retourneren of te ruilen.

 

f)     Indien klachten van de afnemer door Linda Visagie & Beauty gegrond worden bevonden, zal Linda Visagie & Beauty naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Linda Visagie & Beauty steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverd zaken. Iedere aansprakelijkheid van Linda Visagie & Beauty voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

 

g)    Bij gebruikmaking van de herroepingsplicht zijn de verzendkosten voor het retourneren altijd voor de koper. Tevens is de koper altijd verantwoordelijk voor schade door beschadiging of vermissing tijdens deze zending.